Selecteer een pagina

Mijn werkwijze

Hoe ik werk is afgestemd op wat de cliënt wil en kan en op zijn specifieke vragen of wensen.
Keuzevrijheid verkrijgen of vergroten; zelf leren voelen en weten wat je wilt en kiezen hoe je dat vorm wilt geven zijn voor mij belangrijke uitgangspunten in het werk.

Samen met de cliënt zal ik steeds bezig zijn met een uniek behandelplan en behandeling.
We kunnen daarbij putten uit onderdelen van o.a. cliëntgerichte psychotherapie, gedragstherapie, actieve imaginatie (werken met beelden uit het onbewuste), ontspanning, lichaamsgerichte therapie.

Liefdevol, aandachtsvol en oplossingsgericht werken kenmerken mijn werkwijze en houding.

Mijn therapeutische kwaliteiten zijn o.a. kunnen luisteren, analyseren, respect voor de ander, meevoelend vermogen en enthousiasme.

De duur van de therapie verschilt van persoon tot persoon.
In principe bied ik kortdurende psychotherapie (5 – 15 gesprekken). In overleg kan het aantal bijeenkomsten uitgebreid worden.