Selecteer een pagina

Wat is lntegratieve Psychotherapie

De lntegratieve Psychotherapie heeft als uitgangspunt dat de mens met al zijn eigenschappen, problemen en eigenaardigheden een brede benadering nodig heeft.

De lntegratieve Psychotherapie hanteert hierbij niet één therapiemodel. Dat wat een cliënt nodig heeft wordt geboden.
De therapeut kan hierbij van zeer verschillende therapievormen gebruik maken, waardoor de therapeut ‘breed’ en ‘op maat van de cliënt’ kan werken, denken en verklaren.

In de therapie kan bij het zoeken naar antwoorden gewerkt worden aan denken, voelen, gedrag, het gebied van het lichaam, het bewuste en het onbewuste en de spirituele dimensie.

Een warme, steunende en begrijpende relatie met de cliënt is hierin van wezenlijk belang.